ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Δημόσιο: Άμεσα αξιολόγηση αλά γαλλικά, και στο βάθος απολύσεις

Με το τρίπτυχο δομές-υπηρεσίες-δημόσιοι υπάλληλοι ξεκινά άμεσα η αξιολόγηση της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο ένα επιτελικό κράτος. Η αξιολόγηση θα γίνει με τη βοήθεια της Γαλλίας, με την.......
οποία υπεγράφη το πρωί μνημόνιο συνεργασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας, όπου και παρουσίασε τις δράσεις για τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο με την αρωγή της Task Force. Όπως είπε ο υπουργός, το σύστημα θα είναι αξιοκρατικό και απολύτως αποδεκτό και θα συμμετέχουν ιδιωτικές εταιρείες υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. «Στόχος θα είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υπαλλήλων στις κατάλληλες θέσεις, και όχι απολύσεις», σημείωσε με έμφαση ο Δ. Ρέππας. «Θέλω να είναι σαφές ότι έχουμε αποσυνδέσει την κατάργηση της οργανικής θέσης που εκείνη τη στιγμή κατέχει ο υπάλληλος από την απομάκρυνση του υπαλλήλου. Ο κάθε υπάλληλος θα αξιολογηθεί», είπε συμπληρώνοντας.
Ερωτηθείς εάν με την κατάργηση ή συγχώνευση δομών και υπηρεσιών, που θα γίνει μετά την αξιολόγηση, προχωρήσει σε άμεσες απόλυσεις, καθώς δεν θα υπάρχει η οργανική θέση, ο Δ. Ρέππας υπογράμμισε: «Τέτοιο θέμα δεν υφίσταται, δεν το έχει θέσει κανείς, τουλάχιστον επισήμως, και δεν προκύπτει αυτομάτως».
«Γνωρίζετε πολύ καλά, κάποιες οργανικές θέσεις μπορεί να καταργηθούν εφ' όσον θεωρηθεί ότι δεν χρειάζονται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτομάτως ο κατέχων τη θέση τη συγκεκριμένη στιγμή οδηγείται σε απόλυση. Έχει αποσυνδεθεί η θέση από τον εργαζόμενο ή ο εργαζόμενος από τη θέση. Για να απομακρυνθεί ο εργαζόμενος, πρέπει να υπάρχει κάποια διαδικασία αξιολόγησης, δεν μπορεί να γίνει με έναν τρόπο αυτόματο και τυφλό», υπογράμμισε συνεχίζοντας.
«Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι, πέραν οποιασδήποτε πελατειακής ή προσωπικής αντίληψης και παρέμβασης, η τοποθέτηση του εργαζομένου σε μία θέση που να ανταποκρίνεται σύμφωνα και με το περίγραμμα των θέσεων στο οποίο προχωρούμε, όπως θα δείτε, στις ανάγκες στις υπηρεσίες, κυρίως, και όχι στα ενδιαφέροντα ή στις προτιμήσεις του υπαλλήλου. Καλό είναι να συνδυάζονται, αλλά πάντοτε προηγείται το γενικό συμφέρον, το συμφέρον δηλαδή της υπηρεσίας», προσέθεσε.

Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας
Στο μεταξύ, Ελλάδα και Γαλλία, μέσω των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του γαλλικού υπουργείου Προϋπολογισμού, Δημόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης, και σε συνεργασία, ως τρίτο μέρος, με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force For Greece), υπέγραψαν το αλά Σαρκοζί μνημόνιο συνεργασίας για την παροχή κρατικής βοήθειας στις ελληνικές Αρχές στη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης. Σκοπός να προετοιμαστεί η συνολική αρχιτεκτονική και στρατηγική για να υλοποιηθεί η διοικητική μεταρρύθμιση, ιδίως εντός του πλαισίου των συστάσεων του ΟΟΣΑ και με βάση τις απαιτήσεις του Μνημονίου.
Να υπενθυμιστεί ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ πρότεινε την υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων με σκοπό τη μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Ως πρώτη άμεση συνέπεια, το τπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προετοίμασε το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, συμπληρωματικά προς το νομοθετικό πλαίσιο του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011, που περιγράφει τις αρχές αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.
Το μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας, αναφορικά με την παροχή τεχνικής βοήθειας στην μεταρρύθμιση της κεντρικής διοίκησης στην Ελλάδα, προβλέπει ένα γενικό οδικό χάρτη με επτά πυλώνες:
Δομή και κανόνες.
Προϋπολογισμός: Διαχείριση και παρακολούθηση.
HRM: Ανθρώπινο Δυναμικό: διαχείριση και παρακολούθηση.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Καλή Νομοθέτηση / Βελτίωση Διοικητικών Ρυθμίσεων.
Μείωση Γραφειοκρατίας.
Καταπολέμηση Διαφθοράς
Ο εν λόγω οδικός χάρτης αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο και θα είναι για τις Ελληνικές Αρχές, ένα εργαλείο το οποίο διασφαλίζει τη συνολική εικόνα και τη συνεκτική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ καθώς και με τις απαιτήσεις του Μνημονίου, ο οδικός χάρτης περιγράφει τη συνολική αρχιτεκτονική και τη στρατηγική για την υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης.
Ο οδικός χάρτης θα εξελιχθεί σταδιακά στα σχετικά λεπτομερή σχέδια δράσης που θα μετουσιωθούν σε συγκεκριμένα έργα, με τις ανάλογες φάσεις, ορόσημα, προθεσμίες και δείκτες δράσης. Πρόκειται για ένα κυλιόμενο σχέδιο δράσης που θα αποτελέσει τη βάση ώστε να καθοριστεί, για κάθε έργο, ο τύπος της αιτούμενης βοήθειας (είτε άμεσα μέσω των Εθνικών Αρχών, Ευρωπαϊκών Οργάνων, Διεθνών Οργανισμών, πιστοποιημένων υπηρεσιών ή μέσω του ιδιωτικού τομέα).