ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Απελευθερώνονται οριστικά τα κλειστά επαγγέλματα
ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Στην καθολική απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων προχωρά η κυβέρνηση, η οποία στο πλαίσιο των...
μνημονιακών δεσμεύσεων, συστήνει 40μελή Διυπουργική Ομάδα Εργασίας, η

οποία το αργότερο μέχρι τις 28 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει αξιολογήσει τις μέχρι σήμερα νομοθετικές και διοικητικές ενέργειες για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, να καταγράψει τους υπάρχοντες περιορισμούς, αλλά και να διατυπώσει προτάσεις για περαιτέρω απελευθέρωση όπου αυτό κριθεί επ΄ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος.

Η ομάδα που συστήνεται έπειτα από απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, καθώς υπάρχει δυσφορία και γκρίνια στην Τρόικα για τον αργό ρυθμό με τον οποία προχωρά η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, αποτελείται από στελέχη τουλάχιστον έξι υπουργείων.
Εκτός των άλλων, θα έχει και την αρμοδιότητα να συντάξει έναν πλήρη επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των επαγγελμάτων-οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε υπουργείου και Γενικής Γραμματείας καθώς και στην καταγραφή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Κατόπιν, θα ακολουθήσει η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και προϋποθέσεων για την έναρξη και άσκηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση αυτή θα λάβει υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.
Και τέλος, η Ομάδα θα υποβάλλει στο κυβερνητικό επιτελείο τις προτάσεις της πάνω στις νομοθετικές ή διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση των περιορισμών.
Πηγή : patrastimes.gr