Δυναμίτης PRESS ....Politics news

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ....dunamitispress@yahoo.gr ... Ελευθερο δημοκρατικο BLOG ....ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...Δυναμίτης PRESS ....Politics news ...

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΓΝΩΣΗ και Διάλυση της αγοράς ... Περισσότερα λουκέτα από νέα καταστήματα


Στα όρια της χρεοκοπίας η πραγματική οικονομία

Δεν υπάρχει στατιστικό ή κάποιος τομέας στην πραγματική οικονομία που να μην καταγράφεται η διάλυσή της. Αυτό συνέβη για μια ακόμη φορά καθώς δραματικά είναι τα στοιχεία για την αγορά
καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο το ισοζύγιο διαγραφών και εγγραφών νέων επιχειρήσεων, προκαλεί τεράστια ανησυχία.

Οπως καταγράφεται στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα «λουκέτα» έφτασαν στα 654, χωρίς να προσμετρώνται οι επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό καθεστώς λύσης ή εκκαθάρισης και οι οποίες υπέβαλαν μεν αίτηση διαγραφής αλλά ακόμη δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.


Στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο ανήλθαν σε 503 με αποτελέσμα οι διαγραφές να είναι περισσότερες κατά 151 φορές από τις εγγραφές. Αυτό μεταφράζεται σε πτώση της τάξης του -30%. Αντίστοιχο αρνητικό ισοζύγιο είχε εμφανιστεί και τον Ιανουάριο του 2016 ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2016 τον Δεκέμβριο του 2015 είχαν σημειωθεί 640 εγγραφές και 648 διαγραφές (8 διαγραφές περισσότερες από τις εγγραφές).


Η ποσοστιαία κατανομή του ισοζυγίου εγγραφών – διαγραφών για το έτος 2016 παρουσιάζει αρνητική τιμή τον Ιανουάριο (-19,08%), η οποία είναι περίπου διπλάσια από αυτή του 2015 (-9,44%), θετική τιμή τους μήνες Φεβρουάριο (12,69%) – Μάρτιο (15,40%) – Απρίλιο (33,44%), τη μέγιστη θετική τιμή το Μάιο (41,95%) και μειούμενες θετικές τιμές τον Ιούνιο (31,52%), Ιούλιο (21,56%) και Αύγουστο (21,08%). Οι μήνες Σεπτέμβριος – Νοέμβριος σημειώνουν επίσης θετικές τιμές με ελαφρά ανοδική τάση, ενώ ο Δεκέμβριος σημειώνει πολύ μεγάλη πτώση και φτάνει στο -30,02%.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι κλάδοι που σημειώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό διαγραφών κατά τον Δεκέμβριο του 2016