ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: "Μιλάει το έργο μας"Ο Συνδυασμός «Δύναμη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», παρουσιάζει συνοπτικά το έργο της παράταξης του Παναγιώτη Ψωμιάδη στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης που αποτελεί εγγύηση για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ


H επίλυση του προβλήματος της Σχολικής Στέγης, μας απασχόλησε έντονα ως θέμα πρώτης προτεραιοτητας.


Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε γινόταν πιο δισεπίλυτα εξαιτίας:


-Της ανυπαρξίας ιδιόκτητων οικοπέδων και του κόστους αγοράς τους.


-Της ύπαρξης πολλών παλαιών διδακτηρίων, που η συντήρησή τους είναι δαπανηρή.


-Της έλλειψης στέγασης των Ειδικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.


-Της στέγασης πολλών σχολείων, κύρια Νηπιαγωγείων σε μισθωμένα κτήρια.


-Της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης των περιφερειακών Δήμων που δημιουργεί διαρκώς ανάγκη για προσθήκες αιθουσών και κατασκευής νέων σχολείων.


-Της αλλαγής των εκπαιδευτικών συστημάτων (ολοήμερα – υποχρεωτική φοίτηση στα Νηπιαγωγεία)


Δουλέψαμε εντατικά, συστηματικά διεκδικήσαμε κονδύλια έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η επίλυση του προβλήματος της Σχολικής Στέγης είναι υπόθεση συλλογική και ξεπερνάει τα κόμματα και τις παρατάξεις.


Τελικά επιτελέσαμε ένα μικρό θαύμα με τα 260 σχολικά έργα κόστους 184 εκ €.


-Ολοκληρώθηκαν 125 νέα διδακτήρια και 66 έργα για προσθήκες αιθουσών,


-Υπό κατασκευή βρίσκονται 18 νέα διδακτήρια και προσθήκες αιθουσών σε 17 υφιστάμενα διδακτήρια.


-Δημοπρατούνται 21 διδακτήρια και προσθήκες σε 13 διδακτήρια


Με βάση στοιχεία της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, η διπλοβάρδια μειώθηκε: στα Νηπιαγωγεία από 34% σε 11,25 %, στα Δημοτικά από 29% σε 4,23% και στα Γυμνάσια και Λύκεια από 29% σε 8 %.