ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Οι Έλληνες υποφέρουν, οι Τράπεζες όμως συνεχίζουν να κερδίζουν... Τυχαίο; Καθαρά κέρδη ύψους 262 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013 η Εθνική Τράπεζα


 Καθαρά κέρδη ύψους 262 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος της
Εθνικής Τράπεζας για το εννεάμηνο του 2013, περιλαμβανόμενης ζημιάς ύψους 265 εκατ. ευρώ από την απομείωση της συμμετοχής στην Eurobank, έναντι ζημιών 2,455 δισ. ευρώ την...
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η τράπεζα σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση τη "διατήρηση του θετικού αποτελέσματος σε επίπεδο κερδών προ φόρων και έκτακτων αποτελεσμάτων για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, καταδεικνύοντας σαφή βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος". Επισημαίνει παράλληλα την "περαιτέρω μείωση των προβλέψεων κατά το γ΄ τρίμηνο ως αποτέλεσμα του μειωμένου ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών στην Ελλάδα και τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης" Όπως αναφέρει "στο εννεάμηνο, οι προβλέψεις του Ομίλου διαμορφώνονται σε €1.239 εκατ., σε σχέση με €1.872 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012, σημειώνοντας σημαντική μείωση κατά 34%". Όσον αφορά τη μείωση του κόστους η τράπεζα σημειώνει την περικοπή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη κατά 7% και 3% αντίστοιχα, σε σχέση με το εννεάμηνο 2012, όπως και τη σημαντική μείωση δαπανών προσωπικού κατά 13% στην Ελλάδα, υποστηριζόμενη από την εφαρμογή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από 1.7.2013 Επισημαίνει επίσης τη σωρευτική μείωση του εγχώριου λειτουργικού κόστους κατά 25% από το εννεάμηνο του 2009, κυρίως μέσω της περικοπής των δαπανών προσωπικού κατά 28% την ίδια περίοδο (προσαρμοσμένες λόγω της ενοποίησης της FBB και της Probank). Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνημένη περικοπή κατά 3,5% στις αρχές του 2014, η σωρευτική μείωση από την αρχή της κρίσης θα ξεπεράσει το 30%, σημειώνει.

 capital.gr