ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Πρωτότυπα θερμοκήπια με ελάχιστες ανάγκες νερού και ενέργειας στη Λάρισα!


Πρόκειται για αποτέλεσμα ελληνοκυπριακής συνεργασίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και την προπερασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης του Έργου στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα, με συντονιστή τον ....
Αναπληρωτή Καθηγητή Δενδροκομίας, Δρ. Αλέξανδρο Παπαχατζή, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE+ του συγχρηματοδοτούμενου έργου Adapt2Change, “Adapt agricultural production to climate change and limited water `supply”.


 Τα βασικά θέματα της συνάντησης ήτανε η ολοκλήρωση των πρωτότυπων θερμοκηπιακών μονάδων στη Λάρισα και το Ζύγι της Κύπρου καθώς και η έναρξη των καλλιεργητικών περιόδων που έγινε μέσα στον Νοέμβριο. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα όλα τα μέλη από τους εταίρους του έργου. Συνοπτική παρουσίαση του έργου Adapt2Change:

 Το Πρόγραμμα LIFE+ αποτελεί ένα από τα βασικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ με προτεραιότητα σε θέματα περιβάλλοντος, καινοτομίας και ποιότητας ζωής. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε και χρηματοδοτείται το έργο Adapt2change «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους», “Adapt agricultural production to climate change and limited water supply”, LIFE 09 ENV/GR/000296”, με ακρωνύμιο “Adapt2Change”, έχοντας πρωταρχικό ρόλο την προώθηση γεωργικών τεχνολογιών και πολιτικών που σέβονται το περιβάλλον με βλέμμα στραμμένο στις επόμενες γενιές.


 Ο γενικός στόχος του έργου είναι να επιδειχθεί η ικανότητα προσαρμογής της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στην περιορισμένη παροχή υδατικών πόρων. Εισάγει μια καινοτόμο προσέγγιση, βασιζόμενη στη λειτουργία πρωτοτύπων θερμοκηπίων με αβαθή γεωθερμική ενέργεια και στην ελαχιστοποίηση της ζήτησης του νερού στο γεωργικό τομέα και την μείωση της ενεργειακής ζήτησης με ταυτόχρονη απομάκρυνση της ρύπανσης από τη γεωργία.

 Παρέχει επίσης στους ενδιαφερόμενους τα απαραίτητα μέσα για αντιμετώπιση της έλλειψης νερού με τρόπο βιώσιμο, εξασφαλίζοντας την γεωργική παραγωγή. Στοιχεία του έργου Επικεφαλής του εταιρικού σχήματος είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας), το οποίο πλαισιώνεται από το ΤΕΙ Πειραιά, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου και το Κ.Ε.Κ. «Ευρωπληροφόρηση», ενώ αναμένεται τους επόμενους μήνες να προσχωρήσει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, που διευθύνει ο Καθηγητής Δρ. Κων/νος Κίττας καθώς και η ICON Group σχετική στα συστήματα γεωθερμίας και εξοικονόμησης ενέργειας.

 Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.576.548€ και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους της ΕΕ. Η διάρκεια του είναι 4 χρόνια από 01/09/2010 έως 31/08/2014. onlarissa.gr