ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Προ του κινδύνου εκ των κομμουνιστο-συμμοριτών ο Παπανδρέου επιστρέφει και διασώζει την πατρίδα

  Από τον Τομ Πάππας
 ....Η ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΑΣ
 Προ του κίνδυνου του κομμουνιστοσυμμορισμού, ο οποίος βίσκεται προ των πυλών με την τερατώδην μορφήν του ΣΥΡΙΖΑ, οι δύο παλαιοί συμφοιτηταί έλαβον την απόφασιν να..
ενώσουν τας δυνάμεις τους.
 Ο εγγονός του Γεωργίου Παπανδρέου έρχεται να ανταποδώσει εις τον Σαμαράν την ασυλίαν που του παρείχε ο εγγονός της Πηνελόπης Δέλτα. Το γεγονός ότι ο Έλλην πρωθυπουργός δεν προέβη εις την σύστασιν της υπεσχεμένης- εις τον κάφρον λαόν- Εξεταστικής δια τας συνθήκας υπό των οποίων περιήλθομεν εις το θλιβερόν Μνημόνιον, μόνο ως προσωπικήν χάρις εις τον παλαιόν συμφοιτητήν δύναται να εκληφθεί.

 Και ιδού που τώρα ήγγικεν η ώραν της ανταποδόσεως: O Παπανδρέου επιστρέφει ως επικεφαλής κόμματος άμα τη ανακοινώσει των εκλογικών αποτελεσμάτων του Μαίου. Πάραυτα μεγάλον ποσοστόν των πασοκικών ζουλαπίων τα οποία είχον εύρει φιλόξενον καταφύγιον πέριξ της Κουμουνδούρου θα επιστρέψουν ασθμαίνοντες εις την πατρικήν εστίαν. Η απώλεια των ποσοστών του κομμουνιστοσυμμορισμού αναμένεται να κυμανθεί ανάμεσα στο 5-12%, γεγονός που όπως είναι κατανοητόν θα στερεί άπαξ και δια παντός το όνειρο του αναρχοκομμουνισμού όπως αναρριχηθεί εις την εξουσίαν της πατρίδος.
 Αι ξέναι δυνάμεις αίτινες παρήχον διαχρονικώς την θαλπωρήν των εις την μητέραν πατρίδαν, δια μια ακόμη φοράν ανέλαβον την διάσωσήν της, όπως αποφευχθεί λουτρό αίματος αντίστοιχον με εκείνο του Κιέβου.
 Σύμφωνα με εγκύρους πληροφορίας αι οποίαι καταφθάνουν κατά ριπάς εις το ημέτερον ιστολόγιον οι αξιότιμοι κ.κ. Παπανδρέου και Σαμαράς έχουν συναντηθεί πολλάκις τας τελευταίας ημέρας εις την οικίαν που διατηρεί ισχυρός Έλλην του εξωτερικού εις το Παλαιόν Ψυχικό. Με τας ευλογίας του εξέχοντος εκ των συμπολιτών μας αμφότεροι έδωσαν τας χείρας, δια να αντιμετωπισθεί η επέλαση των ταγμάτων εφόδου που έχουν στρατοπεδεύσει εις την πλατείαν Κουμουνδούρου με επικεφαλής τον πολεμοχαρήν Διαμαντόπουλον και αναμένουν το σύνθημα της ολομετώπου επιθέσεως εκ του στόματος του στρατηλάτη κ.κ. Ιωάννη Δραγασάκη.

 Και ο λαός; Ποίαν σημασίαν αγαπητέ μου έχει ο λαός; Όπως σωστά παρατήρησε η αξιολάτρευτος κα Σάσα Σταμάτη, ο λαός αποτελείται από κακομούτσουνους ιθαγενείς οι οποίοι εξέρχονται εκ του σώματος γυναικών αίτινες καθ΄ όλιν την διάρκειαν της κυήσεως προσομοιάζουν εις χοίρους και κουνέλας.

 Η ακατάσχετος παραγωγή ανοήτων τριχωτών δύσμορφων και κακοχυμένων τεράτων, οι οποίοι αποκαλούνται αίλλυναις, είναι ικανή όπως επιταχύνει την επανεμφάνισιν του αγαπητού Ηρώδου, του εξολοθρευτή.
Ως τότε οι ανεγκέφαλοι αίλλυναις δεν δύνανται να έχουν λόγον και παρέμβασιν εις την συμφωνίαν μεταξύ δύο λαμπρών συμπολιτών μας προ του κινδύνου του κομμουνιστοσυμμορισμού.

Ζήτω η Ελλάς!

http://kourdistoportocali.com/post/33454/gapsami