Δυναμίτης PRESS ....Politics news

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ....dunamitispress@yahoo.gr ... Ελευθερο δημοκρατικο BLOG ....ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...Δυναμίτης PRESS ....Politics news ...

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Tέλος οι σφραγίδες και οι μεταφράσεις...Νέα νομοθεσία για την πανευρωπαϊκή αναγνώριση πιστοποιητικών και δημοσίων εγγράφωνΤέλος στις σφραγίδες επικύρωσης, στις μεταφράσεις και σε άλλες χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται οι πολίτες όταν μετακινούνται σε μία ..

άλλη χώρα της ΕΕ και πρέπει να καταθέσουν δημόσια έγγραφα, θέτει ο νέος κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής.

Το Κοινοβούλιο έδωσε την Πέμπτη το πράσινο φως στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τη διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών για την απόδειξη της αυθεντικότητας ορισμένων δημοσίων εγγράφων, όπως είναι τα πιστοποιητικά γέννησης και γάμου, σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Βάσει του νέου κανονισμού θα υπάρχουν καινούρια έντυπα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ που θα επισυνάπτονται στα πιστοποιητικά, εξαλείφοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για μεταφράσεις.


«Περισσότεροι από 14 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν εκτός της χώρας καταγωγής τους.

 Όταν λοιπόν θέλουν να παντρευτούν, να δηλώσουν τη γέννηση του παιδιού τους ή να αποδείξουν ότι έχουν λευκό ποινικό μητρώο βρίσκονται αντιμέτωποι με εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες. Με τη σημερινή ψηφοφορία μας κάναμε ένα πρώτο βήμα προς τη μείωση όλων αυτών των γραφειοκρατικών εμποδίων, καταργώντας τη χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία της σφραγίδας της Χάγης και εισάγοντας πολύγλωσσα πρότυπα έντυπα», δήλωσε η εισηγήτρια Mady Delvaux (Σοσιαλιστές, Λουξεμβούργο).

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα καταργήσει τις υφιστάμενες διοικητικές διατυπώσεις όπως είναι η επικύρωση ή η σφραγίδα της Χάγης (apostille) για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων, όπως αυτά που αποδεικνύουν την οικογενειακή κατάσταση ή την εθνικότητα. Οι ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο συμφώνησαν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για να συμπεριλάβει και έγγραφα που απαιτούνται για να παντρευτεί κάποιος ή να υπογράψει το σύμφωνο συμβίωσης.


Δεκτά σε άλλα κράτη της ΕΕ χωρίς περαιτέρω 
διαδικασίες απόδειξης της νομιμότητάς τους, θα γίνονται και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου.
Ο κανονισμός θα καλύψει επίσης και τα έγγραφα που οφείλουν να προσκομίσουν οι πολίτες που ζουν σε άλλο κράτος μέλος εάν επιθυμούν να ψηφίσουν ή να θέσουν υποψηφιότητα στις ευρωπαϊκές ή δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν.
Νέα πολύγλωσσα έντυπα
Ο κανονισμός προβλέπει την εισαγωγή νέων πολύγλωσσων ευρωπαϊκών εντύπων που θα επισυνάπτονται στα εν λόγω πιστοποιητικά και έγγραφα, εξαλείφοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για μετάφρασή τους.
Πιο συγκεκριμένα, τα έγγραφα αυτά θα είναι τα πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου (συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών αγαμίας ή οικογενειακής κατάστασης), τα σύμφωνα συμβίωσης, τα πιστοποιητικά μόνιμης διαμονής ή/και κατοικίας, και το λευκό ποινικό μητρώο. Αυτά τα πολύγλωσσα έντυπα θα γλυτώσουν τους πολίτες από χρόνο και χρήμα που ξοδεύουν σήμερα για να ετοιμάσουν όλες τις επικυρωμένες μεταφράσεις.
Υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών
Οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν στον κανονισμό μία διάταξη που απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους πολίτες για τις νέες απλουστευμένες διαδικασίες μέσω διαφόρων ιστοσελίδων και της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice Portal).

Αξιολόγηση του κανονισμού και επέκταση του πεδίου εφαρμογής του

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης την εισαγωγή διάταξης που θα επιτρέπει την επέκταση του κανονισμού μετά από δύο χρόνια προκειμένου να καλύψει τα δημόσια έγγραφα που αφορούν το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση των εταιρειών, τα διπλώματα, πτυχία και άλλους τίτλους, και τα δημόσια έγγραφα που πιστοποιούν την επίσημα αναγνωρισμένη αναπηρία. 
 
Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο άλλου κράτους μέλους τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών, ως έχουν, δεν θα γίνονται δεκτά αφού δεν εντάσσονται στο πεδίου της συγκεκριμένης νομοθεσίας.Όπως εξήγησε η εισηγήτρια, το να συμπεριληφθούν και τα πτυχία αποτελούσε προτεραιότητα για το ΕΚ, αλλά οι κυβερνήσεις και το Συμβούλιο δεν το υποστήριξαν

. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αξιολογήσει κατά πόσο χρειάζεται να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σε αυτά τα έγγραφα.

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ σταδιακά, ενώ θα εφαρμοστεί πλήρως από το 2019.


http://www.huffingtonpost.gr/