Δυναμίτης PRESS ....Politics news

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ....dunamitispress@yahoo.gr ... Ελευθερο δημοκρατικο BLOG ....ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...Δυναμίτης PRESS ....Politics news ...

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Εφτά ημέρες πριν την «Αποκάλυψη» του ασφαλιστικού
Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου ασφαλιστικού που ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι οι αμειβόμενοι με «μπλοκάκι» 
(Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών), οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι αγρότες.
Χωρίς υπερβολή είναι δραματικές οι αλλαγές που φέρνει το νέο έτος στους μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, καθώς 

και στους μισθωτούς που συνδέονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας και ταυτόχρονα αυτοαπασχολούνται.
Ο νόμος ορίζει ότι όσοι αμείβονται μόνο με δελτίο παροχής και απασχολούνται σε έως δύο εργοδότες θα ασφαλίζονται ως μισθωτοί, δηλαδή το 13,67% θα το πληρώνει ο εργοδότης. Ωστόσο, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας, θεωρείται βέβαιο ότι το κόστος της ασφάλισης θα κληθεί να το καλύψει εξ ολοκλήρου ο ασφαλισμένος.

Διπλή επιβάρυνση θα υποστούν από την 1.1.2017 και οι μισθωτοί που έχουν και «μπλοκάκι», αφενός διότι οι ατομικές τους εισφορές, όπως και των ελευθέρων επαγγελματιών (επιτηδευματίες, έμποροι, βιοτέχνες), θα υπολογίζονται με το 26,95% του φορολογητέου εισοδήματός τους, αφετέρου διότι θα εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορά και για σύνταξη και για ασθένεια για την απασχόλησή τους ως μισθωτών.

Από 1/1/2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ θα ξεχάσουν τις ασφαλιστικές κλάσεις και θα κληθούν να καταβάλουν εισφορά για κύρια σύνταξη 20% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους. Επίσης θα πληρώνουν 6,95% για υγειονομική περίθαλψη και όπου προβλέπεται 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ. 

Ετσι, το συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης θα είναι 30,95%. Η ανώτατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη θα είναι 1.172 ευρώ τον μήνα και η κατώτατη 117 ευρώ.
Χωρίς έκπτωση στις εισφορές υγείας μένουν οι νέοι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, φαρμακοποιοί κ.ά.), καθώς με τον νόμο για τα προαπαιτούμενα καταργήθηκε η ευνοϊκή διάταξη που είχε προβλεφθεί. Δηλαδή από 1.1.2017 οι αυτοαπασχολούμενοι (ασφαλισμένοι σήμερα στο ΕΤΑΑ) με έναρξη επαγγέλματος 0-5 έτη θα πληρώνουν 6,95% του εισοδήματός τους (καθαρό φορολογητέο) για υγεία, όπως όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες.
Οι αγρότες το 2017 θα πληρώσουν το 14% του εισοδήματός τους για εισφορά υπέρ σύνταξης, το 2018 θα κληθούν να καταβάλουν το 17% και από το 2019 και μετά το 20%. Αντίστοιχα ορίζεται ότι η εισφορά για υγεία θα είναι στο 6,95% του εισοδήματος και για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας στο 0,5%.
Αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν απώλειες. Οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων, από την 1.1.2017, θα γίνονται επί του συνόλου των αποδοχών που λαμβάνει ο υπάλληλος και όχι επί των αποδοχών του Οκτωβρίου 2011. 
Αναλυτικά, η κράτηση για την κύρια σύνταξη που για τον εργαζόμενο αντιστοιχεί σε 6,67% (από το συνολικά 20%) θα επιβάλλεται πλέον στο σύνολο των αποδοχών, όπως αυτές ορίστηκαν από το νέο μισθολόγιο του ν. 4354/2016.
Σταδιακή μείωση των εισφορών για τους ασφαλισμένους στα ειδικά ταμεία έρχεται με το νέο σύστημα από 1.1.2017, ώστε να φθάσουν να πληρώνουν 20% για σύνταξη (13,33% εργοδότης και 6,67% εργαζόμενος), όπως όλοι οι υπόλοιποι μισθωτοί, έως το 2020. Ευνοημένοι θεωρούνται οι μισθωτοί των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, που σήμερα πληρώνουν εισφορές έως και 28%.