ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΕΛΠΕ: Άντλησαν 79 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέων ομολογιών

Την άντληση 79 εκατ. ευρώ από την έκδοση νέων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 74,5 εκατ. ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης...

 ανακοίνωσε η Hellenic Petroleum Finance PLC, θυγατρική των Ελληνικών Πετρελαίων.

Οι νέες ομολογίες, οι οποίες είναι πλήρως εγγυημένες από την εταιρεία, προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή διάθεσης 106%, η οποία αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος έκδοσης 79 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,333% και οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση είναι η πρώτη συναλλαγή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, μέσω των νέων ομολογιών, θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου των ΕΛΠΕ, μέρος του οποίου αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συμβάλει στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς η απόδοση της τοποθέτησης είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις Αρχικές Ομολογίες.

Η εκκαθάριση της τοποθέτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου του 2017.