ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗ.....

π ι ε ρ ί α…..

πριν είναι πάλι αργά

όπως και με τη περιπέτεια των Διοδίων Αιγινίου

αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι σήμερα, που σχεδόν ο ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ ψηφίζεται, δεν έγινε στις σχετιζόμενες Κοινωνίες καμία ουσιαστική και επίσημη διεργασία. Σαφώς και δεν αναφέρομαι στα ¨ευχολόγια¨ ή στους ¨ευσεβείς πόθους¨ ορισμένων.

Οι καινοτομίες είναι πρωτοπορία, είναι επανάσταση, είναι πηγή ελπίδας για βελτίωση και πρόοδο. Κάθε φορά είναι το ζητούμενο των πολιτικών αλλαγών και ο πόθος και ο κρυφός καϋμός των λαών.

Δεν μπορώ όμως να φαντασθώ και να καταλάβω κατά πόσο θα είναι χρηστική και χρήσιμη για τη χώρα μας μια τόσο σπουδαία Διοικητική Μεταρρύθμιση στην οποία απουσιάζουν οι προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της.

¨Μια καινοτομία πετυχαίνει, όταν ακολουθείται από μια νέα¨, υποστηρίζουν συχνά–πυκνά οι ειδικοί. Ετσι πριν στεγνώσουν τα μελάνια των Νομοσχεδίων, των Νόμων και των Ρυθμιστικών Διατάξεων σε ένα θέμα και πριν ακόμη εφαρμοστούν στην ολότητά τους, ακούγονται οι τάσεις για διορθωτικές κινήσεις. Και η συνέχεια γνωστή. Τροποποιήσεις, αλλαγές, πάγωμα εφαρμογής, αναστολή, ακύρωση. Απο-τέλεσμα είναι τα βήματα να γίνονται σε ρυθμό ¨σημειωτόν¨ και πισωγυρίσματα, αντί να έχουμε άλματα προόδου και αξιοποίησης των δαπανών.

Και σήμερα δυστυχώς αυτή την Ελληνική ιδιαίτερη ανάγκη δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς λόγω της κοινά αναγνωρισμένης άσχημης οικονομικής κατά-στασης. Γι΄ αυτό τώρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί έως αρνητικοί σε περαιτέρω πειραματισμούς. Πειραματισμούς που υποθηκεύουν την οικονομία. ¨Το λάθος θα είναι μοιραίο¨.

Καινοτομία θεωρήθηκε το Σχέδιο ¨ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ-1¨ το 1997-98. Εφαρμόσ-θηκε γρήγορα-γρήγορα και επηρέασε σημαντικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ποιο όμως το ζητούμενο; Πέτυχε ή Απέτυχε εκείνη η άρδην επιβεβλημένη Μεταρρύθμιση;

Αυτά χιλιοσυζητιώνται καθημερινά ανάμεσά μας. Δυστυχώς οι προχειρότητες, οι ιδιοτέλειες και οι σκοπιμότητες είναι οι σύγχρονες πληγές της Ελληνικής πραγμα-τικότητας. Μας θλίβουν και μας πονούν σαν άρρωστη νοοτροπία, που εξελίχθηκε σε τρόπο ζωής του σύγχρονου Ελληνα.

Τι άλλαξε και τι βελτιώθηκε στην Ελληνική Επικράτεια, ώστε αφού είναι πρώτα εύκολο να γίνεται και τόσο αναγκαίο, για να επιβληθεί το ταχύτερο δυνατό μια δεύ-τερη και μάλιστα πιο έντονη Διοικητική Μεταρρύθμιση με το Σχέδιο ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ ;

Εγιναν άραγε οι απαραίτητες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και εκείνες οι θεσμι-κές υποδομές ώστε να αναμένουμε μόνο τις θετικές επιπτώσεις;

* Πώς θα διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του νέου εγχειρήματος, αν δεν εξασφαλιστούν πρώτα τα απαραίτητα χρήματα και οι σταθεροί πόροι ;

* Πώς θα διασφαλιστεί η ποιότητα των Υπηρεσιών προς τον κατά πολύ δοκιμαζό-μενο πολίτη, αν πρώτα δεν ρυθμιστεί θεσμικά η ανάγκη ποιοτικής ηθικοκοινω-νικής διάκρισης και η ανάγκη ελάχιστων προσόντων των αιρετών ;

* Πώς θα χτυπηθεί η διαπλοκή, η διαφθορά, οι πελατειακές σχέσεις ;

* Πώς θα υποστηριχτεί και θα διασφαλιστεί ο κύριος πυλώνας της Ανάπτυξης και της Προόδου, δηλαδή η Αξιοκρατία ;

* Πώς θα διασφαλιστεί η ηρεμία των πολιτών, αν δεν ληφθούν σοβαρά και ουσια-στικά υπόψη οι χωροταξικές, οι Ιστορικές, οι Πολιτισμικές και οι Ηθικοκοινωνικές ανάγκες τους ;

Όλα τα παραπάνω μας προβληματίζουν και τα βάζουμε στη σκέψη μας.

Ρεαλιστική Πρόταση: ΜΕ ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ¨. ΕΞΙ (6) ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

1. ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ-ΕΛΑΦΙΝΑΣ (ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ-Κολυνδρός)

2. ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΜΕΘΩΝΗΣ-ΠΥΔΝΑΣ (ΑΙΓΙΝΙΟΥ-Αιγίνιο)

3. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΚΟΡΙΝΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Κατερίνη)

4. ΠΕΤΡΑΣ-ΠΙΕΡΙΩΝ (ΠΕΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΩΝ – Μηλιά)

5. ΔΙΟΥ (ΔΙΟΥ-Κονταριώτισσα)

6. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΟΛΥΜΠΟΥ-Λιτόχωρο)