ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Διάγγελμα του Κων/νου Κόλλια στις 22-4-1967...... Σαν να μη πέρασε ούτε μέρα...

Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το οποίον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Έθνους μας.
Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή
Ο εκτραχυλισμός μεγάλης μερίδος του τύπου.
Η δολερή επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών και η διάβρωσίς των.
Ο κατεξευτελισμός του Κοινοβουλίου.....

Η κατασυκοφάντησις των πάντων
Η διάλυσις της κρατικής μηχανής
Η κακομεταχείρισις των φοιτητών και σπουδαστών μας
Η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης.
Τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων, κατέστρεψε την γαλήνην του τόπου, εδημιούργησε κλίμα αναρχίας και χάους, εκαλλιέργησε συνθήκας μίσους και διχασμού και μας οδηγησε εις το χείλος της εθνικής καταστροφής.
Διάγγελμα του Κων/νου Κόλλια στις 22-4-1967.
Σαν να μη πέρασε ούτε μέρα...