ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Βήμα - βήμα η ρύθμιση φόρων με τις 100 δόσεις


Του Σπύρου Δημητρέλη

Άνοιξε χθες το βράδυ η εφαρμογή για την ρύθμιση των 100 δόσεων στο TAXISnet και...

ήδη αρκετοί φορολογούμενοι – υπολογίζονται....
σε περισσότεροι από 500 προχώρησαν στη ρύθμιση των οφειλών τους προκειμένου να κάνουν μια νέα αρχή στη σχέση τους με την εφορία.

Για να ενταχθούν στη ρύθμιση οι φορολογούμενοι πρέπει.....να εισέλθουν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο TAXISnet (www.gsis.gr) και να επιλέξουν από τις υπηρεσίες «Προς πολίτες» την «αίτηση ρύθμισης οφειλών με απαλλαγή προσαυξήσεων 2014».

Στη συνέχεια το σύστημα του εμφανίζει το ύψος των οφειλών που ο φορολογούμενος μπορεί να ρυθμίσει με τη συγκεκριμένη ρύθμιση καθώς και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του αναφορικά με τον αριθμό των δόσεων. Επιλέγοντας έναν αριθμό δόσεων θα πρέπει στη συνέχεια να κάνει και την επιλογή «υπολογισμός μηνιαίας δόσης». 

Εφόσον καταλήξει στη δόση που τον εξυπηρετεί θα πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η εμφάνιση και η υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Εφόσον κάνει και αυτό το βήμα το σύστημα τον πληροφορεί ότι η αίτησή του απεστάλη στην εφορία και ότι για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει εντός τριών εργάσιμων ημερών να πληρώσει την πρώτη δόση με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) που εμφανίζεται στη σχετική δήλωση. 

Με την χρήση της ΤΡΟ μπορεί να γίνει η πληρωμή της δόσης σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ταχυδρομικό γραφείο. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν πάγια εντολή στην τράπεζά τους προκειμένου να εξοφλείται η μηνιαία δόση τους με την χρέωση τραπεζικού τους λογαριασμού.

Οι φορολογούμενοι που έχουν οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 θα πρέπει να προχωρήσουν πρώτα στην εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών αυτών με την πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται το μήνυμα «έχετε ληξιπρόθεσμες ατομικές οφειλές οι οποίες δεν εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση. Προκειμένου να τηρηθεί η ρύθμιση την οποία αιτήστε, θα πρέπει να τακτοποιήσετε αυτές τις εκκρεμότητές σας».
Ποιες οφειλές υπάγονται στη νέα ρύθμιση
Στη νέα ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά οι οφειλές οι οποίες:
-ήταν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014
Μετά από επιλογή του οφειλέτη υπάγονται στη ρύθμιση:
-βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,
-βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται.

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και τη 1η Οκτωβρίου 2014 αλλά δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες όπως οι τέσσερις εναπομείνασες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος.

Χρέος (βασική οφειλή) έως και 15.000 ευρώ μπορεί να ρυθμιστεί σε 100 δόσεις, ενώ μεγαλύτερα ποσά ρυθμίζονται σε έως 72 μηνιαίες δόσεις.
Πηγή:www.capital.gr