ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Συναγερμός... «Ομόλογα θανάτου» στην ελληνική αγορά – «Death bonds» χωρίς άδεια!


Συναγερμό στις ελληνικές αρχές προκαλεί η εμφάνιση «death bonds»..


δηλαδή ομολόγων θανάτου στην ελληνική αγορά, χωρίς άδεια, από εταιρεία με έδρα τα νησιά Cayman.

Τα ομόλογα θανάτου, επισήμως..
traded life policies, αφορούν σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Ουσιαστικά κάποιος αγοράζει το δικαίωμα αποζημίωσης με το θάνατο του αρχικού ασφαλισμένου.

Η πρακτική που συνήθως ακολουθείται είναι η εξαγορά των συμβολαίων ζωής ασφαλιζόμενων που βρίσκονται σε ανάγκη ρευστού. Με την πώληση των ασφαλιστηρίων τους, οι τελευταίοι εισπράττουν μετρητοίς ένα συμφωνηθέν ποσό.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει τα ασφάλιστρα μέχρι να πεθάνει ο αρχικός δικαιούχος. Όταν πεθάνει εισπράττει την αποζημίωση.

Ο αγοραστής του «τιτλοποιημένου θανάτου» θα βγαίνει εύκολα και άκοπα κερδισμένος από ένα γεγονός τόσο απρόβλεπτο (και πιθανό) όσο ο αιφνίδιος θάνατος του ασφαλισμένου από καρδιακό επεισόδιο ή αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην ελληνική αγορά προωθούνται από επενδυτικά σχήματα (συγκεκριμένα αναφέρεται το Aurora Defined Benefits Funds, φερόμενο ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο εταιρείας με έδρα τα νησιά Cayman που δεν έχουν λάβει άδεια από τις αρχές) προϊόντα Traded Life Policies.

Πρόκειται, τονίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για επενδύσεις υψηλού κινδύνου και αυτό, όπως εξηγούν, για τους κατωτέρω λόγους:

–Χρησιμοποιούν περίπλοκες επενδυτικές στρατηγικές που εμπεριέχουν υπολογισμούς σχετικά με τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων. Οι υπολογισμοί και οι προβλέψεις μπορεί να αποδειχθούν εσφαλμένοι με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να είναι μικρότερες των προβλεπομένων.

–Τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχήματα πρέπει να διατηρούν μεγάλα αποθέματα διαθεσίμων για να συντηρούνται οι επενδύσεις σε Traded Life Policies. Εάν ο διαχειριστής του επενδυτικού σχήματος χρειαστεί χρηματοδότηση και επιχειρήσει να πουλήσει μέρος των επενδύσεων σε Traded Life Policies, ενδέχεται να μη βρει αγοραστή ή να αναγκαστεί να πουλήσει με ζημιά. Εάν αυτό γίνει σε μεγάλη έκταση δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητας το οποίο μπορεί να δυσχεράνει την εξαγορά μεριδίων εκ μέρους των επενδυτών ή και να μειώσει σημαντικά την αξία των επενδύσεών τους.

–Συχνά οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν πολλές εταιρίες σε διαφορετικές χώρες. Αυτό δημιουργεί δυσκολία στη διαχείριση των επενδύσεων κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείριση των επενδυτών. Είναι εν γένει δύσκολο για τους επενδυτές αλλά και τους διανομείς των προϊόντων να αντιληφθούν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους και τους κινδύνους που εμπεριέχουν.

Από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφιστούν στους επενδυτές ιδιαίτερη προσοχή και επισημαίνουν ότι σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές έχουν επιβληθεί σοβαρές κυρώσεις σε εταιρείες και πρόσωπα που προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα.