Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Α.Κ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28 Μαρτίου 2011 και η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής:
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πρόεδρος:      Σιαμάγκας Θεόδωρος
Ανιπρόεδρος: Καρφή-Μυρωτή Ξανθή
Γ.Γραμματέας: Ζιώγα Φανή
Ταμίας:           Φαργκάνης Μιχαήλ
Μέλη:             Αντωνίου Χρήστος
                     Πουλετίδης Γεώργιος
                     Χαραλάμπους Άννα