ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ‏


ΑΘΗΝΑ 31/10/2012


ΠΡΟΣ: ΜΜΕ


Επικοινωνία: Παναγιώτης Μπάος


Κ: 6942410726


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΕΔΩΣΑΝ 4,5 εκατ. Ευρώ για το Έργο Διανομής ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ στους άπορους της χώρας 
στο τυροκομείο ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ 
που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφορά 745.000 άπορους συνανθρώπους μας
Με την υπ’ αριθμ. 2955/98399-24/9/2012(ΑΔΑ: Β4ΘΥΒ-ΘΓ5) απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κατακυρώθηκε το έργο διανομής ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ σε άπορους...
της χώρας (πρόγραμμα Ε.Ε. 2012) στην εταιρεία ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ, με έδρα τη Φαλάνη Λάρισας.

Συγκεκριμένα το τυροκομείο ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ ανέλαβε το έργο της διανομής 888 τόνων τυριού ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ με χρηματικό αντιστάθμισμα 4,5 εκατ. Ευρώ (4.500.000,00). 

Το ποσό εισπράχθηκε από την εταιρεία ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ ενώ η διανομή της ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 28η/2/2013.

Όμως από στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου και πληροφορίες από έγκυρες πηγές προκύπτει ότι το τυροκομείο ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ, δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας....

σε ισχύ, δηλαδή με απλά λόγια ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Αυτό προκύπτει από τα ακόλουθα:

Στη βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος (τυροκομείο) ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ, χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ14.818Β΄/3680/30-12-2009 άδεια λειτουργίας και μηχανολογικής επέκτασης. Η εν λόγω άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: «β) να βρίσκονται σε καλή κατάσταση τα μέσα πυροπροστασίας σύμφωνα με τη μελέτη πυροπροστασίας και να ανανεωθεί το προσωρινό πιστοποιητικό αριθ. 8913Φ.701.4/24-11-2009 ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του (24-5-2010) και Ι) Για την ασφαλή λειτουργία των δεξαμενών υγραερίου να τηρούνται οι διατάξεις της αριθ. Δ3/14858/8-6-93 ΚΥΑ και ιδίως αυτές που αναφέρονται στον επανέλεγχο και στη συντήρηση αυτών. Να ανανεωθούν τα σχετικά πιστοποιητικά πριν την 13-4-2010».

Ωστόσο, όπως προκύπτει, οι απαιτούμενες ανανεώσεις των ανωτέρω πιστοποιητικών δεν υπεβλήθησαν στο φάκελο της προσφοράς στο διαγωνισμό που διεξήχθη στις 24/9/2012.

Επιπλέον, δεδομένου ότι το με αριθ. 115133/480425 ασφαλιστήριο συμβόλαιο που κατέθεσε η εταιρεία ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ, στο διαγωνισμό, αναφέρει στη σελίδα 6 ότι για να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να υπάρχουν σε ισχύ α) νόμιμη άδεια λειτουργίας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, β) βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί υλοποιήσεως της μελέτης πυρόσβεσης και γ) μέτρα πυροπροστασίας που ορίζει ο νόμος αναφορικά με τη δραστηριότητα της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, σε κατάσταση αμέσου λειτουργίας.
Από τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μη υποβολή των ανανεώσεων των ανωτέρω πιστοποιητικών της παραγράφου 2, δεν προκύπτει η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης του εν λόγω συμβολαίου.

Επίσης, αναφέρεται ότι η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων Π.Ε. 6550/68609/16-10-09 πρέπει να ανανεωθεί πριν την 31η-8-2010.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες μου, δεν αναφέρεται στην άδεια Κτηνιατρικής με αρ. 2018/19-5-2011 η συσκευασία / ανασυσκευασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ δεν έχει αρ. εγκρίσεως από τη Δ/νση Κτηνιατρικής ΚΥΑ αρ.278701/16-5-05 (ΦΕΚ Β΄ 726). 

Μετά τις αποκαλύψεις αυτές, τα νέα δεδομένα και την τροπή που παίρνει η όλη υπόθεση, απομένει τώρα να δούμε τις ενέργειες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη (ο οποίος πιθανότατα έπεσε θύμα λανθασμένης πληροφόρησης και υπέγραψε την υπουργική απόφαση για την κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ), τις ενέργειες του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Αθανάσιου Καπρέλη ο οποίος υπέγραψε τη σύμβαση με την εταιρεία ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ και αν θα επιβάλλουν στην εταιρεία ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ τις προβλεπόμενες από το άρθρο 14 της υπ΄αριθμ. 1399/49356/2012 (B’ 1345) ΚΥΑ κυρώσεις.

Για το θέμα της άδειας λειτουργίας του τυροκομείου ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ υποβλήθηκε στις 30/10/2012 η με αρ. πρωτ. 3255, αίτηση - αναφορά στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. 

Ήδη με την υπόθεση ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη. 


Παναγιώτης Μπάος

Εκδότης εφημερίδας 
«Αγροτική»
Κ: 6942410726
e-mail:panbaos@yahoo.gr

Πηγή: http://www.staparaskinia.gr/2012/10/blog-post_852.html#ixzz2AtkOgt59