ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...dunamitis @gmail.com...24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ...Συνεχής ροή Ειδήσεων από όλο τον Κόσμο...

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Κίνητρα για τους συνεπείς δανειολήπτες..

Εργαλεία όπως η μείωση του επιτοκίου, το χάρισμα μιας δόσης ή η διαγραφή μέρους...

 των τόκων, επιστρατεύουν οι τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες, σε μια...

 προσπάθεια να πριμοδοτήσουν τους οφειλέτες που παρά τις δυσκολίες, ανταποκρίνονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Η συζήτηση για τη διευκόλυνσή τους έχει στόχο να αρθεί το αίσθημα της αδικίας ή ακόμη και της δυσαρέσκειας από την... πλευρά τους.

Οι τράπεζες συμφωνούν ότι υπάρχει κενό στη διαχείριση των συνεπών δανειοληπτών και για τον λόγο αυτό δρομολογούν κίνητρα που θα τους πριμοδοτούν. Η κίνηση αυτή δρομολογείται παράλληλα με τα νέα εργαλεία για τους οφειλέτες, που παρά τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, συνεχίζουν να έχουν προβλήματα στην αποπληρωμή της δόσης τους. Η προετοιμασία γίνεται ενόψει της ενεργοποίησης του Κώδικα


Δεοντολογίας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων από τις αρχές του νέου χρόνου, που περιλαμβάνει εναλλακτικές λύσεις και θα αποτελέσουν τη νέα γενιά των ρυθμίσεων.

Ετσι, σε ό,τι αφορά τους ενήμερους, η πολιτική των τραπεζών θα εστιαστεί στην περαιτέρω μείωση του επιτοκίου, ειδικά στις περιπτώσεις που τα δάνεια επιβαρύνονται με υψηλό περιθώριο. Με δεδομένο ότι η πλειονότητα των στεγαστικών δανείων συνδέεται με το euribor, το οποίο ακολουθώντας τη μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ έχει σχεδόν μηδενιστεί, η μείωση θα αφορά το spread.

Το χάρισμα μιας δόσης αποτελεί επίσης ένα κίνητρο που εξετάζεται να δοθεί σε όσους είναι συνεπείς στην αποπληρωμή του δανείου τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ στην ίδια λογική είναι και το χάρισμα των τόκων που κεφαλαιοποιούνται εάν ο οφειλέτης έχει ρυθμίσει το δάνειό του για να μικρύνει τη δόση και είναι συνεπής στη βασική του υποχρέωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

 Ετσι στην περίπτωση που ένας δανειολήπτης έχει μπει σε ρύθμιση προκειμένου να μειώσει τη δόση του π.χ. από τα 500 στα 300 ευρώ, η τράπεζα μπορεί να του χαρίσει, στο τέλος της χρονιάς, τους τόκους που κεφαλαιοποιούνται και αφορούν το υπόλοιπο της δόσης των 200 ευρώ που ρυθμίστηκε, με την προϋπόθεση ότι πλήρωνε κανονικά τη δόση των 300 ευρώ κάθε μήνα.

Στο οπλοστάσιο των νέων εργαλείων από τις αρχές του χρόνου, θα συμπεριληφθεί το γνωστό πλέον skip payment ή ballon payment, δηλαδή το σπάσιμο της οφειλής σε δύο μέρη. Το πρώτο θα αφορά την κύρια οφειλή, που θα συνδεθεί είτε με τη σημερινή αξία του ακινήτου, είτε με τη δυνατότητα του δανειολήπτη να πληρώνει ένα συγκεκριμένο ύψος δόσης.

 Το δεύτερο θα αφορά το μέρος του κεφαλαίου που θα αποσυνδεθεί από την υποχρέωση αποπληρωμής του στην τρέχουσα περίοδο. Το δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου είτε θα παγώνει, δηλαδή δεν θα επιβαρύνεται με τόκους, είτε οι τόκοι θα κεφαλαιοποιούνται και η αποπληρωμή του θα επανεξετάζεται ανά πενταετία και ανάλογα με την αξία των ακινήτων ή τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη.

Με τον τρόπο αυτό ο οφειλέτης θα μπορεί να μειώσει τη δόση που πληρώνει σήμερα σε ποσοστό ανάλογα με το μέρος του κεφαλαίου που θα μένει ενεργό, παραπέμποντας στο μέλλον το υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου που παγώνει.

Εντός του 2015, οι τράπεζες προετοιμάζονται σταδιακά να ενεργοποιήσουν και τα άλλα εργαλεία που προβλέπονται στον Κώδικα. Μεταξύ αυτών η μετατροπή του δανειακής σύμβασης σε χρηματοδοτική μίσθωση. Η λύση αυτή περνάει μέσα από τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στην τράπεζα και την απαλλαγή ουσιαστικά του δανειολήπτη από τα βάρη του δανείου.

Γκρίζα ζώνη αποτελεί το κατά πόσο η αλλαγή κυριότητας θα συνοδεύεται με την επιβάρυνση φόρου μεταβίβασης, ο οποίος παρά τη μείωσή του στο 3%, συνεπάγεται ένα υπολογίσιμο κόστος. Κατά το διάστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία μπορεί να είναι π.χ. πέντε έτη ή περισσότερο, ο δανειολήπτης θα μπορεί να κάνει χρήση του ακινήτου, διαμένοντας και καταβάλλοντας στην τράπεζα μίσθωμα, το οποίο θα αφαιρείται από το ποσό επαναγοράς του ακινήτου, εάν συμφωνηθεί κάτι τέτοιο.

 Παρεμφερής περίπτωση είναι και η δυνατότητα μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου σε τράπεζα, τρίτο αγοραστή, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων κ.λπ., αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου, με παράλληλη παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής έναντι μισθώματος.

Της κ.Ε.Τζώρτζη

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ: http://greece-salonika.blogspot.com/2014/11/blog-post_208.html#ixzz3JzDQqM7E